Akarken, Diş Hekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Personeli Geçim Derdine Düşmüştür!

Türkiye'de 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye’de 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü olarak kutlanıyor. Kamudaki diş hekimlerinin ve sağlık kurum çalışanlarının geçim derdi ile boğuşmak zorunda kaldığını vurgulayan SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Ağız diş sağlığı her bireyin vücut sağlığını direkt etkiliyor. Kamuda çalışan diş hekimi ve uzman diş hekiminin azlığından özellikle uzman diş hekimine randevu alınamıyor. Bu durumda halkımız, özele yöneliyor. Özelde ise gelinen ekonomik süreçte malzeme temin fiyatlarının artması nedeniyle insanımız, fiyatlara karşı maalesef ağız diş sağlığını öteliyor” dedi.

Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu, 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

KAMUDAKİ DİŞ HEKİMLERİ GEÇİM DERDİNDE
Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922’de“Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’te “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği’nin ilk periyodik yayını olan “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası” çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, “Enflasyon farkı zam değil, enflasyona karşı maaşa yapılan dengelemedir. Ocak itibarıyla maaşlar dengelemeye rağmen kaldığı yerden erimeye devam edecektir. Dünya Diş Hekimler Günü kutlanırken yeni mezunlar atanma sorunu, kamudaki diş hekimleri geçim ve randevu sürelerinin kısalığı, uzman diş hekimi azlığı tedavi teşhisteki malzeme eksikliği ile mücadele etmektedir” dedi.

UZMAN DİŞ HEKİMİNDEN RANDEVU ALINAMIYOR, İNSANLAR ÖZELE YÖNELİYOR
“Ağız diş sağlığı her bireyin vücut sağlığını direkt etkilediği halde kamuda çalışan diş hekimi ve uzman diş hekiminin azlığından özellikle uzman diş hekimine randevu alamamaktan dolayı halk, özele yönelmektedir. Özelde ise gelinen ekonomik süreçte malzeme temin fiyatlarının artması nedeniyle halk, fiyatlara karşı maalesef ağız diş sağlığını ötelemektedir” diyen SAHİM-SEN Başkanı Akarken, diş hekimlerinin sorunlarını şu şekilde sıraladı: “Gelinen süreçte her yerde olduğu gibi diş hekimleri de idareci liyakatı, mevcut fakültelere ihtiyaç dahilinde kontenjan verilmesi ve mezunların atanma sorunlarının giderilmesi, DUS sınavı sonucunda kadroların artırılması en önemlisi de şiddetsiz geçinebilecekleri bir sağlık sisteminin sağlanması gibi temel konularda sıkıntı yaşamaktadır.” Akarken, “Diş hekimlerine de staj süreleri SGK başlangıcı olmalıdır. Üniversite öğrencisi olarak okurken aldıkları eğitimi bizzati halka hizmet vererek yapan diş hekim fakültesi öğrencilerinin stajı da SGK başlangıcı sayılmalıdır. Ayrıca 08.09.1999 sonrası işe girişli diş hekimleri için kademeli emeklilik sadece normatif hukuk kuralları için değil olumlu toplumsal etki için de şarttır. Bunun için yasal düzenleme ile diş hekimlerine geçmişe yönelik borçlanma hakkı tanınmalıdır” ifadesini kullandı.

DİŞ HEKİMLERİNİN HAKLARI KORUNMALI, DURUMLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR
Diş hekimleri koruyucu diş sağlığı politikaları bilimsel diş hekimliği şartları, diş hekimine yani işlemi yapacak olana sorarak, danışarak çalışma programı hazırlanması, her diş hekimine en az bir yardımcı sağlık teknisyeni veya teknikeri verilmesi, diş teknisyeni ve teknikerlerinin atanma sorunları başta olmak üzere özlük haklarındaki düzenlemeler ivedi giderilmeli , yıpranmanın geçmişe işlenmesi, fakülte sayısının azaltılması ya da fakülte kontenjan sınırlamaları sayesinde eğitimin niteliğinin artırılması, hekimlerin özel hizmet tazminatlarının artırılması, mevcut emeklilik prim kesintileri artırılmadan emekliliğe yansıtılan toplam gelir olmasının sağlanmasıyla hekimler başta olmak üzere ağız diş sağlığında hizmet veren herkesin geleceğe umutla bakacağının altını çizen SAHİM-SEN’in başkanı Akarken son olarak şu bilgileri verdi: “Talepler beklentiler açık ve nettir. Sayın Bakanlar sağlık sosyal hizmet kolunda hizmet veren STK’lar, meslek örgütleri ve derneklerle iş birliği içinde olmalıdır. Bugün gelinen noktada yapılan düzenlemeler bir kısmı rahatlatırken diğer bir kısmı ötelemektedir. Örneğin yan yana çalışan aynı yaştaki iki hekimin biri bir gün sonra seçeneği olmayan şartlar ile işe başladı diye, 17 yıl sonra emekli olma mağduriyetinin kademeli emeklilik ile düzeltileceğini değerlendirmekteyiz. Çalışma hayatının demokratikleşmesi ve kişisel isteklere göre yeniden yapılandırılması çalışanın yönetime katılımı idarecilerin hizmet yılına saygının ön planda olmasını sağlamaları önem arz etmektedir. Daima sağlık kurum çalışanlarını önceleyen kurumlarımızda mesleki saygı gördüğümüz çalışma ortamları, geçinebilmemiz için özlük haklarında azami gayret ve çaba sarf ederek yapılan düzenlemeler geleceğimiz için önemlidir.”

Bakmadan Geçme