Başkan Akgün'ün, Ramazan Bayramı Mesajı

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı AKGÜN, 'Ramazan Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı AKGÜN, “Ramazan Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

‘Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun’ diyen Başkan AKGÜN masajında;    “Asrın felaketi diye tanımlanan, 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı atlatamadan, yaşadığımız SEL felaketinin yarattığı duygusal yoğunluk, yiten canların acılarıyla kavrulmuş gönül dünyamızla karşıladığımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bıraktık. 
50 bini aşan can kayıplarımızın,  “depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılacakları inancımıza dönük, ahir alemde diğer şehitlerimiz ile haşrolacaklarına olan inancımızın tesellisi dahlinde bizi biz kılan manevi bayramlarımızdan biri; “Ramazan Bayramı’nı” idrak edeceğiz.

Ramazan-ı Şerifi ihya etmenin sevinciyle, mübarek bir bayram sabahına  ulaştık... Bayramlar, yaşadığımız olumsuzluklar ne olursa olsun; küresel saldırıların hedefinde olduğumuzun bilincinde, yaşadığımız doğal felaketlerin mağduriyetlerine rağmen, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.

Gönüllerin sevinçle dolduğu, düne özlemli arayışların burukluğuyla, idrak ettiğimiz “BAYRAM”, mana derinliğinde anlaşılarak, idrakin derinliğinde de yaşanması gerektiği namütenahi günlerdir.

Dünü, özlemle aramak yerine, yaşamanın mana derinliğine dayalı düşünürsek, “RAMAZAN BAYRAMINI”;
Bayram; Allah’a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesidir, 
Bayram; zekâtın, fıtır sadakasının ve diğer her tür yardımlaşmanın; Allah'’n emri olarak yerine getirilmesi,
Bayram; Allah’a gerçek manâda kul olmanın verdiği samimiyet, 
Bayram; Allah’tan başka bütün İlâhları reddederek; yalnız ve yalnız Allah’a inanmak ve yalnız ve yalnız Ona ibadet edebilmek,   
Bayram; karşılaşılan tüm menfaatlere rağmen, helâle helâl; harama haram diyebilecek imanı taşımak,
Bayram; Allah’ın verdiği malı mülkü, yine Allah yolunda harcamasını bilmek,
Bayram; Kur’an’a sahip çıkmak ve hayatı onun kurallarına göre düzenlemek ve yaşadığı her ortamda Kur’an’ın havasını teneffüs edebilmek,   
Bayram; Resulullah (s.a.v.)’ı sevmek kadar, onun düşündüğü gibi düşünmek ve onun yaşadığı gibi yaşayabilmek,
Bayram; Kur'ân-ı Kerîm'de inanç, karşılık, doğruluk, eşitlik, dengelilik, denklik ve benzerlik anlamlarına gelen “ADALETTEN” ayrılmadan, hakikati yaşama samimiyetidir, 
Bayram; Allah için hakkı ayakta tutmak ve adâletle şâhitlik eden olmaktır… 
Bayram; emanete sahip çıkıp, gözetmek, emânetleri ehline vermek ve insanlar arasında adâletle hükmettir…
Bayram; dünyanın fitne mimarlarının dağılması ve tüm dünya insanlarının kendi inanç ve bağımsızlıklarıyla barış içinde huzurla yaşamalarıdır…
Bayram; dini, dili, mezhebi ve tabiiyeti ne olursa olsun; her insanın hür bir şekilde fikrini açıklayabilmesidir.
Bayram; imanla yaşamak, imanla ölmek ve Rabbinin huzuruna imanla çıkabilmektir. 
Bayram; Allah için sevmek, Allah için sevilmek ve Allah için sevinmektir.
Cenab-ı Mevlâ’mız bu dilek ve temennilerimizdeki bayramları gösterecektir inşaallah. 
O Bayram ki; kırık kalpleri ve solgun yüzleri sevindirmektir. 
O Bayram ki; büyüklerimizin hayır dualarını alıp, küçüklerimizi sevindirmektir…

Sıraladığımız hususiyetler dahilinde, “BİZİ BİZ KILAN DEĞERLERİN” mana derinliğinde, bir bayram yaşanması dilek ve dualarımızla, şahsım ve Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerimiz adına idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramımız; birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, aziz milletimizin, Türk-İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun diliyorum…” Dedi.

Metin AKGÜN
Eğitim Bilim Uzmanı
Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bakmadan Geçme