Battalgazi SDYV, ihtiyaç sahiplerine yardımları Red ediyor.

Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın (SDYV) hak sahibi kiriterlerini taşıyan ihtiyaç sahiplerine yardımları Red ettiğine dair şikayetler artarak devam ediyor.

Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın (SDYV) hak sahibi kiriterlerini taşıyan ihtiyaç sahiplerine yardımları Red ettiğine dair şikayetler artarak devam ediyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir. Yapılan yardımlar, aile yardımı, eğitim yardımları, katılım payı yardımı ve eğitim materyali yardımından oluşur.
Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde, Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin,  en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak olmasına rağmen, Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı  hak sahibi kiriterlerini taşıyan muhtac kişilere yardımları Red ediyor.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
Bu durumun aksine ,Battalgazi Sosyal yardımlaşma vakfı neden hak sahibi kiriterlerini taşıyan ihtiyaç sahiplerine yardımları red ediyor. Destek kriterleri  net olduğu halde ,hangi gerekçe  ile ihtiyaç sahibi kişilerin  destek talebine  red kararı veriyor. Vatandaş yetkililerden haklı gerekçeli açıklama bekliyor.

Aile Destek Programı  kapsamı dışında tutulan kişiler :
(Türk vatandaşı olmaması,Mavi Kart sahibi olması,Yerleşim adresinin yurt dışında olması,18 yaşından küçük olması,Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur)

HABER: FİLİZ YAVUZKURT

Bakmadan Geçme