• Haberler
  • Sağlık
  • Birlik ve Dayanışma Sendikası yeni yılda 'sağlık' mesajı gönderdi

Birlik ve Dayanışma Sendikası yeni yılda 'sağlık' mesajı gönderdi

Birlik ve Dayanışma Sendikası, 2024 yeni yıl mesajı yayınladı. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni yılda sağlık dilerken, sağlık sistemindeki eksikliklerin 2024'te bir an evvel giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

2024’e sayılı günler kala Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan yeni yıl mesajı yayınlandı. Sendika adına açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Yeni yılda SAĞLIK diliyoruz. 2024 yılına adım atarken yeni yıl dileklerinin en başında sağlık yer alıyor. Bu dileğin sadece bir temenni olarak kalmaması için yapılması gerekenler var. Mevcut sağlık hizmetlerinin doğru ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi, eksik ve yanlışların kabullenilmesi iyi bir başlangıç olabilir.” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası,  2024 yeni yıl mesajı yayınladı. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni yılda sağlık dilerken, sağlık sistemindeki eksikliklerin 2024’te bir an evvel giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Dr. Derya Mengücük açıklamasında,  “Sağlık sistemi bu haliyle hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından tükenmiş, tıkanmış ve işlemez haldedir.  Acil Servisler, Aile Hekimliği, yan dal uzmanlıkları ve tüm basamaklardaki sağlık hizmetleri asıl tıbbı, bilimsel amaç ve işleyişinden uzak durumdadır. Açıklanan muayene ve tıbbi işlem sayıları bunu doğrulamaktadır. Bu veriler sağlık hizmetlerinde sorun olduğunu göstermeye yeterlidir.

Ülke nüfusunun on katlarına ulaşan bu sayılar iyi bir sağlık sisteminin göstergesi olamaz. Hastalık bulma ve hastalık tedavi etme üzerine yapılandırılmış sağlık hizmeti sürdürülebilir değildir. Bununla ne sayısı zaten yetersiz olan hekim ve sağlık çalışanları ne de devasa hastane binaları başa çıkamaz.  Bu şekilde sağlık olmaz. Bilime dayalı, insan odaklı, maliyet- etkin, çok yönlü ve bütüncül bir anlayış ve işleyiş acilen düşünülmelidir. Bunu Sn. Sağlık Bakanı’nın ifade şekli ile şöyle anlatmak istiyorum. Sağlıklı olmak için elimizde büyük bir koz var: Hasta olmamak!” diye konuştu.

Sağlık hizmeti önceliklerini bir an önce değiştirmemiz şarttır

Dr. Derya Mengücük,  “Önümüzdeki yıllarda nüfusun giderek yaşlanacağı, Avrupa ülkelerinin aksine şeker hastalığının ve komplikasyonlarının ülkemizde hızla artmaya devam edeceği, beslenme, sosyal ve ekonomik koşulların etken olduğu pek çok kronik hastalığın oranlarının yükseleceği bilinirken bizim sağlık hizmeti önceliklerini bir an önce değiştirmemiz şarttır.  Bu noktada koruyucu sağlık hizmetlerinin ve Aile Hekimliğinin önemi açıktır. Doğru ve etkin şekilde uygulandığı taktirde gelecek yılların sağlığı için güvence olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde açıkça görülen, Aile hekimliği ile aşılama oranlarında artış, anne ve bebek ölümlerinde azalma bunun çok iyi bir kanıtıdır. Fakat ne yazık ki en temel unsuru koruyucu hekimlik olan Aile Hekimliği de ülkemizde amaç ve ilkelerinden uzaklaştırılıyor, aşırı hasta yoğunluğu, reçete, her türlü sağlık raporu, aile sağlığı merkezi işleyiş ve giderleri yükü ile asıl amacından alıkonuluyor. ” diyerek aile hekimliğinin önemini vurguladı.

“Aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları ve ücret sorunları devam ediyor”

Yüksek enflasyona karşın yetersiz ödenekler ile aile hekimliklerinin sürdürülebilirliğinin zorlaştığını söyleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Yüksek enflasyona karşın yetersiz ödenekler ile aile hekimliğinin sürdürülebilirliği zorlaşıyor. Aile Hekimliği çalışanlarının özlük hakları ve ücret sorunları devam ediyor.  Sağlıkta şiddet, can güvenliği endişesi artıyor. Tükenmişlik, yurtdışına göç, intiharlar bitmiyor. Sağlık hizmeti sunanların sağlığı önemsenmiyor. Yine de “Her şeyin başı sağlık” diyerek sağlık- sıhhat temenni ediliyor.” dedi.

2024’te en başta “sağlık diliyoruz

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni yıl mesajında, “Hem yeni yılın hem gelecek yılların hem de gelecek nesillerin sağlığı, daha insancıl ve vicdani, bütüncül, çok yönlü bir yaklaşım ve planlama gerektiriyor. Koruyucu hekimlik ile güçlü ve donanımlı Aile hekimliğinin aslında bunun öncelikli şartı olduğu biliniyor. Tabii bunun için çalışanların öneri, geribildirimi ve işbirliği ve buna kulak verilmesi de önem arz ediyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 2024 yılında ülkemiz ve insanımız için en başta sağlık, insanca, huzurlu, güvenli yaşam ve barış diliyoruz.” diye konuştu. 

Bakmadan Geçme