Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Iv. Birleşimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının IV. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı'nda 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının IV. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki raporlar okunduktan sonra oylanarak, kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin ise bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı V. birleşiminin ise 19 Mart 2024 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.

Bakmadan Geçme