Murat Aslan Yeşilyurt Adayı Oldu

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olarak Şehir Plancısı Murat Aslan'ı gösterdi. Murat Aslan, 7 ayrı ilde 25 bin konutu kapsayan Kentsel Dönüşüm Projelerinin yöneticiliğini yapmakla da biliniyor.

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olarak Şehir Plancısı Murat Aslan’ı gösterdi. Murat Aslan, 7 ayrı ilde 25 bin konutu kapsayan Kentsel Dönüşüm Projelerinin yöneticiliğini yapmakla da biliniyor. Aslan, 34 yıllık şehir plancılığı tecrübe ve çalışmalarını deprem bölgesi Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılmasına yansıtmak istediğini söyledi.

34 yıllık proje tecrübesi ve çalışmasıyla geliyor

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, 34 yıllık şehir plancılığı tecrübe ve çalışmalarını deprem bölgesi Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılmasına yansıtmak için aday olduğunu belirterek, “Mezun olduktan sonra serbest şehir plancısı olarak çalıştım. Sonrasında kısa süreli memuriyet görevimin ardından tekrar serbest çalışma hayatına geri döndüm. Mesleğimi halen özel sektörde şehir plancısı olarak kendi şirketimde sürdürmekteyim. 34 yıllık meslek ve iş hayatımda, şehircilik alanında imar planı, kentsel dönüşüm, proje geliştirme, makro ölçekli çalışmalar, turizm amaçlı planlama çalışmaları, koruma amaçlı planlama çalışmaları Türkiye'nin birçok yerinde planlama çalışmalarında bulundum. Ayrıca yenilenebilir enerji ve sağlık sektöründe de faaliyetlerim oldu.” dedi

25 Bin Konutu Kapsayan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yöneticisi

1967 Malatya doğumlu olduğunu, ilk, orta ve liseyi Yeşiltepe’de okuduğunu  ve başladığım Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1990 yılında mezun olduğunu belirten Murat  Aslan, “Yeşilyurt ilçemizde depremden dolayı binalar büyük hasar gördü. Yeşilyurt ilçemizin yeniden imar ve inşası süreci çok önemli. Farklı kentlerde hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinde Proje Koordinatörü, Yönetici ve Planlama Uzmanı olarak görev aldım. Malatya, Çankırı, Sivas, Çorum, Rize, Van ve Ankara il sınırları içinde muhtelif bölgelerde toplam 25.000 konutluk kentsel dönüşüm projelerinde Proje Yöneticisi, Malatya, Ankara, Düzce, Kocaeli, Sinop, Adana, Antalya, Hatay, Mardin, Gümüşhane, Bolu, Osmaniye, Eskişehir, Çorum il merkezlerinde ve farklı ilçelerinde farklı ölçeklerdeki planlama çalışmalarında Proje Yöneticisi olarak çalıştım.” şeklinde bilgi verdi.

Murat Aslan, farklı kentlerde güneş enerjisi tesisleri ile Belediyelerin kentsel atık alanlarında çöpgaz ve biyokütle tesislerinin kurulumunda da görev aldığını belirterek,  10 yıla yakın süre Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği,  2010-2014 yılları arasında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kurumsal Danışmanlık Hizmet Alım işinde Proje Yöneticisi ve Erzurum İl Bütünü Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin Envanter Çalışması ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı İşinde Planlama Koordinatörü olarak görev yaptığını da kaydetti.

Bakmadan Geçme