• Haberler
  • Genel
  • Şengir, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun

Şengir, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun

Hak İş Malatya İl Başkanı, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle basın açıklamasında' HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Hak İş Malatya İl Başkanı, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle basın açıklamasında” HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kernek meydanında 1 Mayıs kutlamalarında Türk Bayrakları ile alana gelen ve kutlama yaparak basın açıklaması yapan Hak İş Malatya İl Başkanı, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir” Hak-İş’e Gönül Vermiş Dava Arkadaşlarımız;

Emeği İçin Var Gücü İle Çalışan Emekçilerimiz Emeği ve Alın Teri Davasından Vazgeçmeyen Emekçilerimiz 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun.

İşyerlerinde gece gündüz demeden alın teri döken vefakâr ve cefakâr emekçilerimize, birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize sesleniyoruz. Bugün buradayız, Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için bir aradayız.

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; 48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız.

Değerli Kardeşlerim,

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;

- Vergide adaletin sağlanması,

- Enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi,

- İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi,

İşsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

HAK-İŞ, Türkiye ve Dünya Sendikal Hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edecektir.

HAK-İŞ, bölgemizin, ülkemizin ve tüm dünyanın bütün mağdur ve mazlumlarına olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz:

1-  Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir.

2- Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.

3- Belediye ve Belediye şirketleri dâhil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz.

4- 696 sayılı KHK Kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz.

5- 6772 sayılı Kanun uyarınca Mahalli idarelerin iştiraklerinde veya şirketlerindeki işçiler için 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini istiyoruz.

6- Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.

7- ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz.

8 -  İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz.

9 - Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz.

10 - Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin %10’a indirilmesini istiyoruz.

11 - Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz.

12 - Emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz.

13 - İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir yeni bir model istiyoruz.

14 - Bireysel ve düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurularak, sosyal koruma sistemi güçlendirilmelidir.

15 - İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

16 - Sendikal örgütlülüğün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz.

17 - Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.

18 - Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisinin etkin ve düzenli bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz.

19 - Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınarak sendikal haklarının sağlanmasını istiyoruz.
20 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz.
21 - Esnek çalışanların emeklilik hakları başta olmak üzere ödenek ve aylıklara erişimlerin ilişkin yeni düzenlemeler oluşturulmalıdır.
22 - 4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun olarak sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz.

23 - Çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkânlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz.

24 - Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz.

25 - Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz.

26 - Evde Bakım ve Destek Sigortasının hayata geçirilmesini istiyoruz.

27 - Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz.

28 - Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz.

Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, Gazze’de ve Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz.

HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden asker, polis ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vefat eden gazilerimize de Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyoruz.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz.

HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılının emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun. Programımıza katılımlarından dolayı kıymetli emekçi basın mensuplarına, güvenliğimizi sağlayan emniyet teşkilatımıza, değerli dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.

Mustafa Sengir
Hak İş Malatya İl Başkanı
Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı
 

Bakmadan Geçme