Yapay Zekâ Kazanımları

Yapay zekâ teknolojisini her geçen gün hayatımızda hissetmeye başlasak da aslında yapay zekâ şimdilik sadece yazılım programları çerçevesinde işlem yapıyor.

Yapay zekâ teknolojisini her geçen gün hayatımızda hissetmeye başlasak da aslında yapay zekâ şimdilik sadece yazılım programları çerçevesinde işlem yapıyor. Cep telefonunuzda hatırlatma mesajları, randevularınız, internet arama istatistiklerinize göre sevdiğiniz aramaların ön plana çıkartılması, bankacılık işlemlerinizin hızlandırılması ve buna benzer internet üzerinden yapabileceğiniz tüm işlemleri size hatırlatıyor veya sizin yerinize o yapıyor.
Şimdilik bu kadar ile kısıtlı gibi görünse de bir fabrikanın otomasyon sistemini yönetecek kadar ilerleyecek bir teknoloji alt yapısı kurulumunun ilk basamakları diyebiliriz. İnsan gücünün en zor ve ağır yapılabilen işlerini yapay zekâ teknolojisi ile yapılabildiği zamanlar çok da uzak görünmüyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti teknolojileri ile bütünleştirildiğinde insan sağlığına zarar veren birçok ağır işi, bu teknolojiler ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Ancak burada teknolojiler gelişim gösterirken kalifiye personel yetiştirmek te en az teknolojinin gelişmesi kadar önem kazanmaktadır. Yapay zekanın ve entegre edildiği diğer teknolojileri kontrol edebilecek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek, işletmesini sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak uzman ve teknik personel yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
Yapay zekâ, tek bir alanda uzman personel yetiştirmek yerine birden fazla alanda personel yetiştirmek için de önemli bir saha alanı açıyor. Veri analizlerinin ve kontrolünün sağlanması, veri girişlerinin doğruluğunun kontrolü, Elektronik devre üretim ve kontrolü, Olasılık değerlendirme aşamalarının sağlandığı algoritma girişlerinin ve kontrolünün sağlanması, yazılım aşamalarını sağlayacak kodların hazırlanması ve yazılması, mekanik parçaların bakım-onarımları ve tüm aşamaların bütünleştirilmesini sağlayacak daha birden fazla personel için yeni iş sahaları oluşturacaktır.
Geçmişten günümüze tarihi incelediğinizde insanlığın gelişmesi en çok gelişen teknolojiler sayesinde olmuştur. Sürekli gelişen teknolojiler, bazen insanlığın çağ değiştirmesini sağlamış bazen de siyasi kazanımların el değiştirmesini sağlamıştır. Buradaki en önemli konu insanlığın gelişmesi sayesinde hayatının kolaylaştırılmasını amaçlamış olmasıdır. Kontrol edilebilen her teknoloji hayatı kolaylaştırırken gelişen teknolojiyi takip etmek ve bir sonraki adıma geliştirmek için şimdiki teknolojiyi kullanmamız gerekecektir.
Önder SÖNMEZ
Bilgisayar Mühendisi

Bakmadan Geçme